sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Galeria

Składowisko z lotu ptaka 12.2015

Budowa Składowiska

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych

Listopad 2012 Rozpoczęcie budowy, roboty ziemne

Grudzień 2012 Fundamentowanie - betony nie konstrukcyjne

Grudzień 2012 Zbrojenie i szalowanie

Luty 2013 Posadowienie zbiorników i zabezpieczenie betonem

Marzec 2013 Dachy, konstrukcje, pokrycia.

Kwiecień 2013 Tunele, betonowanie i ustawianie rur

Kwiecień 2013 Przygotowanie podłoża i posadzki w tunelach

Maj 2013 Compobox, płuczka

Maj 2013 Biofiltr - posadzka, zbrojenie układanie posadzki z tworzywa

Czerwiec 2013 Plac dojrzewania, ściana oporowa

Sierpień 2013 Zakończenie budowy

Wrzesień 2013 Rozruch, zapełnienie tuneli