sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Świdnicy!


Naszym celem jest skuteczna ochrona środowiska poprzez efektywne i kompleksowe zagospodarowanie wytwarzanych przez mieszkańców województwa dolnośląskiego odpadów komunalnych. Wieloletnie doświadczenie i wyłącznie polski kapitał zaangażowany w Spółkę oraz jej dynamiczny rozwój gwarantują rozwiązanie każdego problemu związanego z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 137  ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z dnia 8 stycznia 2013r.) Zarząd Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. informuje, że cena za przyjęcie do składowania na składowisku odpadów w Zawiszowie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 8,39 zł.