sciezka edukacyjna

telefon:
74 851 63 93
fax:

e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Kontakt

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Tel.  +48 74 851 63 93
e-mail: biuro@puoswidnica.pl
www.puoswidnica.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000159287
NIP 884-22-12-942
REGON 890711832
Wyskość kapitału zakładowego 4.998.000 ZŁ.

Imię i Nazwisko:  
E-mail:  
Telefon kontaktowy:  
Wiadomość: