telefon:
74 851 63 93
fax:
74 851 63 94
e-mail:
biuro@puoswidnica.pl

Polityka

POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JAKOŚCI

Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

w Zawiszowie

 

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., biorąc pod uwagę stale rosnące wymagania dotyczące standardów ochrony środowiska podejmuje przedsięwzięcia, które powodują ciągłą i planowaną minimalizację negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Naszą misją jest gospodarowanie odpadami znajdującymi się na składowisku odpadów oraz odbiór odpadów i dalsza ich segregacja w celu ich dalszego wykorzystania.

 

Główne założenia polityki środowiskowej jakości to:

  • Ochrona środowiska poprzez prowadzenie prawidłowej, zgodnej z obowiązującym prawem gospodarki odpadami.

  • Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów do bieżącej eksploatacji i rekultywacji składowiska.

  • Minimalizacja składowanych odpadów poprzez zastosowanie segregacji.

  • Ograniczenie emisji do środowiska.

  • Efektywne i oszczędne gospodarowanie mediami energetycznymi, wodą i paliwem.

  • Ciągłe doskonalenie jakości obsługi klientów.

  • Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników.

  • Dążenie do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

i Systemu Zarządzania Jakością.

  • Spełnianie wymagań prawnych, klientów, wymagań środowiskowych, stron zainteresowanych i innych wymagań do których firma zobowiązała się.

  • Przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń.

 

Polityka Środowiskowa i Jakości PUO Sp. z o.o. jest znana wszystkim pracownikom, wdrożona i udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom zewnętrznym.

 

Zawiszów, dnia 04 sierpnia 2011 r.